O jednotce

O jednotce

Dnem 1. 1. 2004 byla naše JSDHO zařazena do kategorie JPO II/1 v režimu.

Členové zásahové jednotky zajišťují trvalou dosažitelnost v týdenních turnusech 24 hodin denně, doba výjezdu techniky se zkrátila z 10 min na 5 min od vyhlášení poplachu.

Dle typu události je Krajským operačním a informačním střediskem KOPIS v Jihlavě vysílána technika. Kromě spuštění sirény jsou členové zásahové jednotky informováni o poplachu pomocí SMS a nově i systémem AMDS (Automatic Message Delivery System) na svoje mobilní telefony. Zároveň jsou členové rozděleni do tří směn – ABC, které se po týdnu střídají.

Sbor dobrovolných hasičů ve Žďáře nad Sázavou 2 - Zámek byl založen roku 1886. Jednou ze zakladatelek byla hraběnka Clam - Gallasová, majitelka zdejšího Zámku. Sboru dala do užívání i první Hydrofon - koňespřežná stříkačka, která je naší chloubou i dnes.

Po 133 letech má náš sbor 132 členů. Kromě historické koněspřežné stříkačky, sbor vlastní i historický vůz PRAGA z roku 1941. Pro fungování a zajišťování akcí využíví 9-ti místný Dopravní automobil Wolksvagen a zaplachtovaný přívěz. 

Před dvěma lety začal sbor s pomocí města Žďár nad Sázavou stavět sportovní hřiště pro potřeby Mladých hasičů a Dorostenců. Toto hřiště se nachází v Zámku na ulici Dvorská. 

Od roku 2004 je zásahová jednotka zařazena do režimu JPO 2/1, tím je předurčena na všchny možné zásahy s výjezdem do 5-ti minut od vyhlášení poplachu. K dispozici má automobilové cisterny a chemický přívez.

Každý rok pořádáme dvě hasičské soutěže, taneční zábavu, sběr železného šrotu a elektroodpadu. Pomáhamé se zajišťováním různých akcích v areálu Zámku nebo ve Žďáře samotném. Zúčasťňujeme se i různých akcích u okolích sborů.