O jednotce

O jednotce

Dnem 1. 1. 2004 byla naše JSDHO zařazena do kategorie JPO II/1 v režimu.

Členové zásahové jednotky zajišťují trvalou dosažitelnost v týdenních turnusech 24 hodin denně, doba výjezdu techniky se zkrátila z 10 min na 5 min od vyhlášení poplachu.

Dle typu události je Krajským operačním a informačním střediskem KOPIS v Jihlavě vysílána technika. Kromě spuštění sirény jsou členové zásahové jednotky informováni o poplachu pomocí SMS a nově i systémem AMDS (Automatic Message Delivery System) na svoje mobilní telefony. Zároveň jsou členové rozděleni do tří směn – ABC, které se po týdnu střídají.