Funkcionáři

Funkcionáři

Starosta sboru: 

Marek Entlicher

Náměstkyně starosty:

Bc. Ludmila Zemanová

Velitel sboru:

Lukáš Milota

Velitel jednotky PO:

David Partl, DiS.

Zástupce velitele jednotky:

Václav Ležák

Jednatelka sboru:

Natálie Pošvicová

Hospodářka sboru: 

Filip Andrš

Vedoucí mládeže: 

Marek Entlicher

Další členové výboru

Jan Dřínek

Jaroslav Mach

Josef Němeček

Revizor sboru:

Čeněk Švastal